Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

Bescherm wat u het meest dierbaar is

Nederland Brandveiliger met woningsprinklers

Woningsprinklers redden levens, maken veilig vluchten mogelijk en voorkomen onnodig leed en schade. Zij dragen bij aan een brandveiliger Nederland. De Verenigde WoningsprinklerInstallateurs rekenen het daarom tot hun verantwoordelijkheid hun kennis en inzichten te delen met een breed publiek. Consumenten krijgen zo de gelegenheid goed geïnformeerd te kiezen voor installatie van sprinklers in de eigen woning. Ter bescherming van zichzelf, hun dierbaren en hun waardevolle, soms onvervangbare spullen.  >>> Lees onze publicatie. 


Cijfers

Slachtoffers van een brand vallen hoofdzakelijk in onze woonomgeving te betreuren.
Een woningsprinklerinstallatie zorgt voor minimaal:

  • >82% minder dodelijke slachtoffers;
  • >60% minder gewonden;
  • >45% minder schade.

 

Informatiemiddag woningsprinklers 11 september 2019

Op 11 september organiseerde de VWI een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Slachtoffers van brand vallen hoofdzakelijk in onze woonomgeving. Woningsprinklerinstallaties zorgen voor zeker 82 % minder dodelijke slachtoffers en minimaal 60% minder gewonden.  lees meer >>

Wat is een woningsprinklerinstallatie?

Een woningsprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat bij brand een overleefbare situatie creëert, zodat veilig gevlucht kan worden. Vaak is het mogelijk deze direct op de waterleiding aan te sluiten.   Lees verder>>


Woningbranden, slachtoffers en schade

De Brandweeracademie onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Branden met opzet zoals brandstichting of zelfmoord vallen daarbij buiten het onderzoek. In 2016 registreerde de Brandweeracademie 37 dodelijke brandslachtoffers. In de periode 2008-2016 hebben in totaal 260 woningbranden 283 dodelijke slachtoffers geëist. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren, dat de kwetsbare mensen in onze samenleving grotere kans lopen slachtoffer te wordeeen brand. Het gaat dan om jonge kinderen, mensen van 60 jaar en ouder en in het bijzonder mensen die sterk afhankelijk zijn van hulp bij vluchten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikt over andere informatie en is gestopt met registreren. In 2013 registreerde CBS 4.837 woningbranden. In dat jaar was volgens het CBS sprake van in totaal 92 dodelijke slachtoffer en 720 gewonden.

Volgens de Risicomonitor Woningbranden, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland waren er in 2015 103.144 brandclaims; een jaarlijks brandschade bij 1 op de 74 woningen! De brandweer rukt jaarlijks uit bij 1 op de 1053 woningen.


Betrouwbare brandveiligheid

Een woningsprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem specifiek voor de woonomgeving. Met een minimale hoeveelheid water wordt een overleefbare situatie gecreëerd. De installatie wordt ontworpen op basis van bijvoorbeeld de NEN 2077.
Installaties aangelegd volgens die norm leveren brandveiligheid op, gebaseerd op ruim 40 jaar testen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de UL1626 of prEN 12259-14.
Mei 2017 verscheen in opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB) de regeling voor de gecertificeerde woningsprinklerinstallaties. Daarmee hebben installateurs zich op betrouwbare kwaliteit onderscheiden.  Lees verder >>>


VWI

De Verenigde WoningsprinklerInstallateurs (VWI) maakt zich sterk maakt voor een brandveiligere woonomgeving. De woningsprinklerinstallateur ontwerpt en monteert installaties volgens vastgestelde kwaliteitseisen en garandeert daardoor de goede werking.

De VWI is een vereniging in oprichting, waar niet alleen de installateurs, maar ook adviseurs, verzekeraars en Brandweer Nederland samenwerken aan een brandveiliger Nederland!


Onderzoek Instituut Fysieke Veiligheid

Uit IFV-onderzoek ‘Fatale woningbranden‘ blijkt dat: 
  • 73% van de dodelijke slachtoffers al is overleden als de brandweer ter plaatse komt
  • 21% van de woningen waarin fatale woningbrand woede voorzien was van rookmelders
  • de meeste slachtoffers in mindere mate zelfredzaam zijn
  • 33% van de fatale branden is veroorzaakt door roken
  • 47% van alle slachtoffers 60 jaar of ouder is, hoewel die groep slechts 22% van de Nederlands populatie uitmaakt

Succesvolle start project

Om een woningsprinklerinstallatie  succesvol te ontwerpen, realiseren en onderhouden adviseert de VWI om tijdens de Initiatiefase van een project, praktische zaken over bijvoorbeeld het ontwerp vast te leggen.  Zo adviseren we een Programma van Eisen op te stellen Lees verder >>>


Veel gestelde vragen:

Waarom zou ik een woningsprinklerinstallatie laten installeren?

>82 % minder dodelijke slachtoffers, >60% minder gewonden en >45% minder schade. Slachtoffers van brand vallen voor 90% in onze woonomgeving. Een woningsprinklerinstallatie creëert een overleefbare situatie zodat u veilig kunt vluchten. Ook wanneer u slecht te been bent of u de rookmelders niet hoorde. Lees verder>> 

Hoe werkt een woningsprinklerinstallatie?
Een woningsprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem. In de woning bevinden zich in iedere ruimte sprinklerkoppen. Bij brand zal de sprinklerkop die zich het dichtst bij  de brand bevindt als eerste openen en starten met blussen. Lees verder >>  

Zijn er verschillen tussen sprinklerinstallaties?
Ja. Reguliere sprinklerinstallatie beschermen gebouwen en mensen, de woningsprinklerinstallatie heeft als doel veilig vluchten mogelijk te maken, maar blijkt in veel gevallen de brand automatisch te blussen.  Lees verder >> 

Ik wil een woningsprinklerinstallatie. Hoe pak ik dat aan?

De VWI heeft een publicatie ‘succesvolle start woningsprinklerprojecten’ uitgegeven. Eén van onze leden helpt u graag verder.  Klik hier voor het overzicht.

Reageren sprinklers op rook van koken of sigaretten?

Nee. Sprinkler reageren alleen op warmte van een brand en uiteraard de hete rookgassen.

 

Document acties

VWI
Verenigde WoningsprinklerInstallateurs

John van Lierop
06 31 041 692
Adres

Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI
pa Dahliastraat 5
1723 XM Noord-Scharwoude

KvK: 72077573