Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Nieuws VWI / Brand Grenfell Tower

Brand Grenfell Tower

Op 14 juni 2017 leidde een flatbrand in Londen tot minimaal 79 dodelijke slachtoffer en een groot aantal gewonden. Voor zover bekend ontstond de brand in de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower door een kapotte koelkast.


Inmiddels is bekend dat de gevelbekleding een belangrijke rol heeft gespeeld bij de snelle branduitbreiding. Dat verklaart echter niet waarom er onvoldoende tijd was om het gebouw te ontvluchten en waarom de brandweer het gebouw nauwelijks kon betreden. Leden van de sectie Sprinklertechniek van VEBON-NOVB vinden het ongepast en voorbarig om lopende het onderzoek de effectiviteit van sprinklers onder de aandacht te brengen. Echter vanwege onjuiste informatie in de media en vragen die ons bereiken geven we kort wat achtergrondinformatie.

Grenfell is in 1974 gebouwd en sprinklers waren in die tijd in Engeland niet verplicht in ‘high-rise apartment buildings’. Sinds 2007 zijn woningsprinklers in Engeland wel verplicht voor alle nieuwe ‘high-rise apartment buildings’ hoger dan 30 meter. In Schotland ligt die grens bij 18 meter en in Wales zijn woningsprinklers sinds vorig jaar verplicht voor alle nieuwe woningen en appartementen. Tijdens de grote renovatie van Grenfell vorig jaar zijn niet alsnog sprinklers geïnstalleerd.

De situatie in Engeland is niet een-op-een te vergelijken met Nederland. Hier worden gebouwen pas beschouwd als hoogbouw als ze hoger dan 70 meter zijn. De ‘Handreiking brandveiligheid hoge gebouwen’ stelt sprinklers feitelijk pas verplicht voor gebouwen hoger dan 70 meter. VEBON-NOVB constateert dat veel ontwikkelaars ervoor kiezen om net onder deze 70 metergrens te bouwen. En bij renovatie van bestaande bouw en herbestemming kan de overheid niet afdwingen dat de nieuwbouweisen worden nageleefd. Ook wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de risico’s voor woongebouwen waarin ouderen verplicht wonen relatief hoger zijn, blijkt uit onderzoek van IFV. VEBON-NOVB blijft zich inzetten voor een bewuste keuze van een acceptabel brandveiligheidsniveau.


Nederland brandveiliger

In Nederland zorgen branden in de huiselijke omgeving voor de meeste slachtoffers. Daarbij is het zorgwekkend dat het aantal gevallen met dodelijke afloop niet structureel afneemt. De meeste slachtoffers (47%) zijn 60 jaar of ouder, hoewel die groep ‘slechts’ 22% van de Nederlandse populatie uitmaakt. De meeste getroffenen zijn beperkt zelfredzaam en maar liefst 73% van de slachtoffers is al overleden voordat de brandweer ter plaatse is. Deze percentages zijn des te schrijnender als men weet dat de brandveiligheid van woningen sterk te verbeteren is.

Een woningsprinklerinstallatie maakt veilig vluchten mogelijk

VEBON-NOVB is van mening dat de woningsprinklerinstallatie hét middel is om de brandveiligheid significant te verhogen. Het is volgens ons het meest effectieve middel, vooral omdat een woningsprinkler alleen bij een werkelijke brand automatisch start met blussen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal 82%, het aantal gewonden met minimaal 60% en de materiële schade met minimaal 50% afneemt.

Met de verplichting voor sprinklers in nieuwe hoogbouw is een goed begin gemaakt met het verbeteren van de brandveiligheid. Maar er is nog een weg te gaan wanneer er sprake is van renovatie of herbestemmen. VEBON-NOVB pleit dan ook voor het verplichten van sprinklerinstallaties in woningen van mensen die beperkt zelfredzaam zijn en seniorenflats. Juist voor deze groep valt er vaak zelf niets te kiezen. Deze aanbeveling wordt steeds urgenter omdat de risicogroep groeit. Ouderen blijven immers, vaak gedwongen door overheidsbeleid, langer zelfstandig wonen.

Onze wet- en regelgeving is beperkt. Wanneer gebouweigenaren en projectontwikkelaars bewuster kiezen voor een acceptabel brandveiligheidsniveau ligt de keuze voor sprinklers voor de hand. Met een sprinklerinstallatie heb je 24 uur per dag je eigen brandweer in huis:

  • Sprinkler geven brand geen kans 
  • Sprinklers maken veilig vluchten mogelijk
  • Sprinklers starten direct met blussen zodat de brand zich beperkt 
  • Sprinklers blussen de meeste branden volledig automatisch
  • Sprinklers zijn kostenbesparend op bouwkundige en organisatorische maatregelen
  • Sprinklers zijn duurzaam 
  • Sprinklers beschermen gebouwen, goederen en de omgeving
  • Sprinklers alarmeren de brandweer en garanderen een veilige brandweerinzet
  • Sprinklers reageren op brand, niet op rook
  • Sprinklers zijn zeer betrouwbaar

Voor meer informatie www.sprinkler.nl en brandveiligwonen.org

Document acties