Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Woningsprinklers / Demonstratie Westmaas

Demonstratie woningsprinklers 4 september 2010

Een impressie van de demonstratie die de brandweer van Mijnsheerenland/Westmaas samen met Marsh organiseerde.

Sprinklers in je woning betekent een enorme bescherming van je gezinsleden tegen de gevolgen van woningbrand. Tijdens een demonstratie, werden in twee dezelfde woonkamers, een voorzien van een rookmelder en de andere met een sprinklerinstallatie de prullenbak in brand gezet.  Oordeel zelf!

>>> foto's

>>> leaflet March

 

 >>> Film op youtube  http://www.youtube.com/watch?v=V-i9w_wLWBE

Twee identieke woonkamers, gebouwd in een weiland in Westmaas waren op 4 september het toneel voor een demonstratie om burgers bewuster te maken van het gevaar van brand. De eerste unit was voorzien van een rookmelder, de tweede met een sprinklerinstallatie. Nadat de prullenbak van de woonkamer met alleen een rookmelder in brand werd gestoken, konden de toeschouwers zien hoe snel de vlammen binnen enkele minuten tot een ware “ramp” leidde. Binnen 2, 5 minuut vond de flashover plaats, waarbij alle gassen in de ruimte vlam vatte.

In dit scenario zal de brandweer bij aankomst in de praktijk geconfronteerd worden met een brand die zich aanzienlijk heeft ontwikkeld in de rest van de woning.

 

De tweede brand in de gesprinklerde woonkamer verliep geheel anders. Na 1 minuut 12, was de temperatuur waarop de sprinklers reageren bereikt en deed de sprinklerinstallatie haar werk. De toeschouwers zagen waternevel en stoom en stelde vast dat het vuur geen kans kreeg.

 

De NOVB was bij de demonstratie aanwezig. Op de website sprinkler.nl zijn een aantal foto's geplaatst.

 

Om de toepassing van woningsprinklers onder de aandacht te brengen, is de sectie Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI opgericht. In deze sectie bundelen diverse installateurs hun ervaringen en ontwikkelen zij kennis. Deze kennis stellen zij beschikbaar aan belangstellenden; van brandweer tot huiseigenaar.

De VWI gaat op Nederland toegespitste oplossingen voor woningen realiseren en zal de kwaliteit daarvan gaan waarborgen via een eenvoudige certificeringsregeling en een vereist opleidingsniveau van de betrokken medewerkers.

Burgers kunnen dan hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een gecertificeerde woningsprinklerinstallatie.

 

Een woningsprinklerinstallatie garandeert een veilige ontvluchting uit de woning. De sprinklers treden in werking bij een beginnende brand en zorgen direct voor het onder controle houden ervan. In de meeste gevallen blust één sprinkler de brand. De brandweer hoeft dus minder mensen en middelen in te zetten, waardoor sprinklerinstallaties ook een bijdrage leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van de brandweer.

 

Wél brand, weinig schade

Voor meer brandveiligheid en minder schade is het dus van belang dat de beginnende brand eerder wordt bestreden. Oók als er geen mensen in de buurt (kunnen) zijn, bijvoorbeeld omdat giftige dampen dat onmogelijk maken. Het snelst gaat dit met automatische blussystemen die op het moment van detectie van de brand tot actie overgaan. Op het moment dat de brandweer de brandmelding krijgt, begint het blussysteem de brand al te bestrijden. De schade die in deze situatie ontstaat is slechts een fractie van bij een onbeveiligde woning.

 

NOVB: Nederland kan brandveiliger

In Nederland zijn nog veel gebouwen niet met automatische systemen beveiligd, terwijl dit vaak wel mogelijk is. De Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB) bundelt de krachten van een groot aantal organisaties en samenwerkingsverbanden die streven naar meer brandveiligheid in Nederland. Als overkoepelende organisatie is NOVB hèt kennisplatform op gebied van Brandveiligheid in Nederland.

 

NOVB: vraagbaak voor brandveiligheid

Binnen de NOVB werken brandveiligheidsexperts samen, zowel deskundigen op theoretisch gebied als professionals uit de dagelijkse praktijk, die elk hun kennis en ervaring inbrengen. De NOVB is hiermee het kenniscentrum en de vraagbaak op het gebied van sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, schuimblussystemen, watermistsystemen, preventieve maatregelen, bouwfysische brandveiligheid, risicoanalyse, detectie- en doormeldinstallaties en brandveiligheids- en alarmopvolgingsorganisatie. Gevraagd en ongevraagd adviseren wij Nederland over brandveiligheid.

 

 

 

 

 

 

 

Document acties