Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Woningsprinklers / Hoe is een installatie opgebouwd?

Hoe is een installatie opgebouwd?

In beginsel worden alle ruimten in een woning of appartement voorzien van sprinklerkoppen. Woningsprinklers zijn er in diverse kleuren, maten en uitvoering (zie sprinklertypes en afwerking). Deze zijn met leidingen gekoppeld aan de watervoorziening. Het is mogelijk sprinklerkoppen te gebruiken welke 36m2 kunnen beschermen. Dat vraagt inhet algemeen wel een grotere watercapaciteit. Het is raadzaam uw installateur de optimale projectie te laten bepalen.
Het water in de installatie staat altijd onder druk. Er is keuze uit een gesloten systeem, vergelijkbaar met een normale sprinklerinstallatie. Het water staat stil behalve wanneer er getest wordt. Een terugstroombeveiliging zorgt dat er geen gevaar is voor vervuiling van het drinkwaternet. Met een stromende aansluiting wordt aan het einde van de sprinklerleiding een ‘verbruiker’ zoals een toilet aangesloten. Bij iedere spoeling wordt automatisch gecontroleerd of de druk op de sprinklerinstallatie aanwezig is.  

Drinkwaterleveranciers stellen terecht hoge eisen aan de installaties aangesloten op het drinkwaterleidingnet.  De eisen zijn vastgelegd in de Waterwerkbladen (WB 4.5B).  In de praktijk plaatst het waterleidingsbedrijf een meter met terugslagklep.
Voor een gemiddelde woning vraagt de woningsprinklerinstallatie een capaciteit van het drinkwaterwaterleiding van 80 tot 100 liter per minuut bij 1,5 Bar. Let op: waterleidingsbedrijven drukken hun levering uit in liters per uur. Wanneer onvoldoende druk  voorhanden is dient een elektrische opvoerpomp geplaatst te worden. Bij wet is bepaald dat de druk bij toetreding in de woning 1,5 Bar dient te bedragen, maar dat blijkt in de praktijk hoger te zijn.

Wanneer gekozen wordt voor een grotere drinkwater aansluiting dan 1.000 liter per uur, zal het drinkwaterleidingsbedrijf het vastrecht flink verhogen. Een alternatieve watervoorziening bestaat uit een eigen watertank van ongeveer 1 m3 met een pomp. In de praktijk kan dit ook gecombineerd worden.

Een appartementsgebouw beschikt over het algemeen over voldoende watercapaciteit. Het is gunstig wanneer gekozen wordt voor een gemeenschappelijk opvoerpomp / watervoorziening zodat er voldoende druk is voor alle appartementen.

Projectering van sprinklerkoppen
Het ontwerpen van een installatie is specialistisch werk, wat overgelaten moet worden aan een ontwerper. De specialist bepaalt waar, welke en hoeveel sprinklerkoppen er nodig zijn. Puur indicatief treft u twee voorbeelden aan van eenzelfde appartement en woning. Het voorbeeld van de minste sprinklerkoppen gaat uit van een hogere waterdruk!  

Per woning en/of appartement wordt een alarmgever, testvoorziening en hoofdafsluiter geïnstalleerd. 

De industrie heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten en biedt materialen aan om efficiënter, betrouwbare installaties aan te brengen. Lees hiervoor meer bij leidingen en montagemateriaal .

Document acties