Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Woningsprinklers / Normen voor Woningsprinklerinstallaties

Normen voor Woningsprinklerinstallaties

In Europa is december 2018 is de Europese norm EN 16925 ‘Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance ’ verschenen. Deze norm volgt in grote lijnen de methodiek van NFPA en is specifiek bedoeld voor de Europese markt. 

Iedere land maakt zijn eigen Annex. De Nederlandse normcommissie vertaalt de norm begin 2019 in de Nederlandse taal.

In april 2014 verscheen de NEN 2077. Met deze norm is invulling gegeven aan de Nederlandse behoefte te beschikken over een bruikbare norm waarmee we onze woonomgeving kunnen beschermen tegen de gevolgen van brand. In deze norm zijn ontwerpcriteria voor iedere woonomgeving beschikbaar, ingedeeld in categorieën, uiteenlopend van normale woningen, individuele appartementen tot complete woongebouwen. 

Slachtoffers van branden vallen hoofdzakelijk in de eigen woonomgeving. Het is geen wettelijke verplichting woningen te voorzien van sprinklers, maar deze voorziening kan bij brand het verschil maken tussen leven en dood. Bewoners kunnen met een woningsprinklersinstallatie uitgevoerd volgens NEN 2077 uitdrukkelijker kiezen zichzelf en hun gezin beter te beschermen tegen de gevolgen van brand. De woningsprinklerinstallatie biedt ook uitkomst voor ouderen die langer zelfstandig willen (of moeten) wonen en daarbij in de tijd mogelijk minder zelfredzaam worden. Maar ook in onze veranderende woonomgeving met meer plastics en extra ontstekingsbronnen welke de risico’s op en gevolgen van een fatale brand sterk laten toenemen, kan een woningsprinklerinstallatie een doeltreffende beschermingsmaatregel blijken te zijn.

De werkgroep, die ruim anderhalf jaar aan NEN 2077 heeft gewerkt, is er in geslaagd om voor met name de normale woningen en appartementen laagdrempelige, toegankelijke eisen te formuleren. Daarbij biedt de norm de mogelijkheid om een sprinklerinstallatie bereikbaarder te maken voor met name de normale woonhuizen, terwijl tegelijk in een betrouwbare werking is voorzien. Dit is met name mogelijk door vereenvoudiging en integratie van de sprinklerinstallatie met de drinkwaterleiding voor de zogenoemde type 1-installaties. Installateurs die woningen voorzien van sanitair- en verwarmingsinstallaties, kunnen tegelijk de woningsprinklerinstallatie voor de woonomgeving  aanbrengen. 

De NEN 2077 kent 3 categorieën/type met hun specifiek toepassingsgebied en bijhorende eisen aan de sproeidichtheid en eisen aan de watervoorziening. De NEN 2077 is bedoeld voor de woonomgeving, niet voor opslag, linnenkamers enzovoort! Die ruimtes behoeven een projectie volgens de NEN-EN12845 +NEN1073!

type

toepassing (grote lijnen)

Minimum ontwerp sproei-dichtheid
mm/min
Aantal ontwerp-sprinklers
Minimum sproeitijd 
min
Eisen water-voorziening
1 Woningen, losse appartementen 2,04 1-2 10 geminimaliseerd
2 Woongebouwen t/m 8 etages 2,04 1-4 30 NEN12845 +1073
3
Woongebouwen > 8 etages
minder zelfredzame mensen
4,08 4 30 NEN12845 +1073
 
 
Type sprinklerinstallatie voor de woonomgeving Voorbeelden van beoogd gebruik
1
  • Vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen
  • Rijtjeshuizen 
  • Individueel appartement in een woongebouw (niet op last eisende partij)
  • Woongebouwen met niet meer dan vier woningen met maximaal drie niveaus en daarnaast een kelder- of garageniveau
  • Woning met eigen vluchtroute op de begane grond of een woning in een woongebouw, waarbij in het woongebouw de sprinklerinstallatie niet hoeft te worden aangelegd in het kader van gelijkwaardigheid
 
2
  • Woongebouwen die zijn ingericht als woonruimten tot een maximum van acht niveaus en een kelder, met uitzondering van zorginstellingen gericht op de huisvesting van niet-zelfredzame personen
3
  • Zorginstellingen, of delen van zorginstellingen, die zijn ingericht voor de huisvesting van niet-zelfredzame personen
  • Woongebouwen van negen niveaus of meer 
 

 

Document acties