Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Woningsprinklers / Succesvolle start woningsprinklerprojecten

Succesvolle start woningsprinklerprojecten

Om een woningsprinklerinstallaties (WSI) succesvol te ontwerpen, realiseren en onderhouden adviseert de VWI om tijdens de initiatiefase (praktische) uitgangspunten van het ontwerp vast te leggen in een Programma van Eisen. Naast de omschrijving van het object en de toe te passen ontwerpnorm dienen de volgende zaken opgenomen te zijn:

1 Doel
Het doel (of doelen) van de installatie dienen expliciet te worden gemaakt, zodat alle betrokkenen weten waarvoor de installatie aangelegd wordt. Voorbeelden kunnen zijn: het verhogen van het veiligheidsniveau van de bewoner, compensatie van de 2e vluchtweg, ondersteuning van de BHV-organisatie, compensatie van een langere rijtijd of bereikbaarheid van de brandweer en verlengen van de vluchttijd. 

2 Eisen aan installateur
Stel eisen aan de installateur. Er is in opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brand een certificeringsregeling voor woningsprinklerinstallateurs opgesteld. Deze vindt u ook op de website van het CCV. Laat naar dat productcertificeringssysteem verwijzen of kies voor een gecertificeerd sprinklerinstallateur met specifieke ervaring. Een aantal van onze leden werken aan hun erkenning als erkend woningsprinklerinstallateur.

3 Onderhoud, inspectie en beheer
Het doel en de uitvoering van de installatie bepalen voor een groot deel, op welke wijze onderhoud en beheer dienen plaats te vinden, maar ook of inspectie wel toegevoegde waarde heeft.
Voor woningsprinklerinstallaties volgens de norm NEN 2077 type 1 of NFPA 13D zal het bevoegd gezag bij het overleggen van een productcertificaat, in de meeste gevallen GEEN inspectiecertificaat eisen. 

Wanneer een pomp en watertank voorkomen worden blijft het onderhoud beperkt. Als de gebouweigenaar duidelijke afspraken maakt met de gebruiker heeft dat invloed op de betrouwbaarheid van de installatie.

Ontwerp

De uitvoering van de installatie heeft invloed op de onderhouds- en beheerskosten, capaciteit van de drinkwateraansluiting en de betrouwbaarheid. Ons advies is de keuzes vast te leggen in het Programma van Eisen. De keuzes zijn in grote lijnen: 

Watervoorziening:
De watervoorziening kan een eigen watervoorraad met pomp zijn, maar ook een directe waterleidingaansluiting met of zonder een drukverhogingspomp.
De directe drinkwateraansluiting zonder pomp is verreweg de meest betrouwbare watervoorziening omdat deze nagenoeg 100% beschikbaar is. Wanneer er geen pomp aanwezig is hoeft deze ook niet te worden onderhouden en getest.  Nadeel van de directe aansluiting is dat een standaardaansluiting van 25 liter per minuut niet voldoende water levert.  Een aansluiting van circa 65 tot 100 liter per minuut is benodigd om de WSI te voorzien van water. Sommige waterleidingsbedrijven brengen hiervoor echter een hoger vastrechttarief in rekening. Spreek ze daar op aan. Een woningsprinklerinstallatie is een calamiteiteninstallatie. Wanneer er sprake is van geclusterde woningen of appartementen is het delen van een aansluiting een economisch interessante optie. 

Sprinklerkoppen:
Er zijn veel verschillende sprinklerkoppen beschikbaar, werkend bij verschillende drukken en bijhorend sproeivlak. Het voordeel van sprinklerkoppen met een groot sproeioppervlak is dat er weinig koppen nodig zijn. Nadeel is dat deze meer druk en water vragen, waardoor ze niet direct (zonder pomp) op een drinkwateraansluiting aangesloten kunnen worden. De ontwerper van de sprinklerinstallateur kan prima uitrekenen wat de optimale situatie is en dus rekening houden met de maximaal benodigde capaciteit. 

Betrouwbaarheid:
Een woningsprinklerinstallatie wordt in de meeste gevallen als een separaat circuit aangelegd. De beveiliging met een terugslagklep zorgt ervoor dat er een betrouwbare scheiding is met het drinkwater. Soms wordt gekozen om het einde van de sprinklerleiding een toilet aan te sluiten. Bij iedere spoeling is dat een test dat de sprinklerinstallatie operationeel is.


Verantwoordelijkheid brandveiligheid

De gebruiker/ eigenaar is altijd verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bij de oplevering van de installatie aan de eigenaar en/of gebruiker zijn in de certificeringsregeling eisen gesteld aan de instructie over het gebruik van de installatie. Wij adviseren dat de eigenaar hier op toe ziet en dit vastlegt in het huurcontract of in de statuten van de Vereniging van Eigenaren. In de praktijk is het raadzaam een instructiekaart voor de gebruiker in de meterkast op te hangen.

Leden van de VWI-werkgroep helpen u graag verder. 

Document acties