Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Woningsprinklers / Waarom kiezen voor een woningsprinklerinstallatie?

Waarom kiezen voor een woningsprinklerinstallatie?

Meer dan 82 % minder dodelijke slachtoffers, 60% minder gewonden en 45% minder schade!

Slachtoffers van brand vallen voor 90% in de woonomgeving. Onderzoek wijst uit dat in de afgelopen jaren de overlevingstijd in een ruimte waar brand ontstaat gereduceerd is van 17 naar 3 minuten. Dat komt vooral doordat de afgelopen 20 jaar de wijze van woninginrichting drastisch is gewijzigd. De inrichting van woningen bevat veel meer materialen die bij verhitting brandbare rookgassen uitstoten, die op een bepaald moment bij aanwezigheid van voldoende zuurstof ontbranden. Die zogenaamde ‘flash over’ is fataal voor degenen die zich in de ruimte bevinden. Naast de toegenomen vuurlast beschikken huishoudens over steeds meer elektrische apparaten, die de kans op het ontstaan van brand vergroten. 

Slachtoffers
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in 2011 sprake van 5.466 woningbranden met een schadebedrag van bijna 83 miljoen euro. In 2011 kwamen bij brand 63 mensen om en waren 882 gewonden te betreuren. 

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoekt iedere brand met dodelijke slachtoffers. Branden als gevolg van brandstichting, moord of zelfmoord sluit het IFV uit. In 2011 en in 2012 registreerde het instituut 28 dodelijke brandslachtoffers. In de periode 2008-2012 hebben in totaal 148 (niet-opzettelijke) woningbranden 160 dodelijke slachtoffers geëist. Uit het onderzoek van het IFV komt duidelijk naar voren dat de kwetsbare mensen in onze samenleving grotere kans lopen slachtoffer te worden van een brand. Het gaat dan om jonge kinderen, mensen van 60 jaar en ouder en in het bijzonder mensen die sterk afhankelijk zijn van hulp bij vluchten.

Langer zelfstandig wonen
De overheid bepaalde in 2012 dat mensen met een lichte zorgbehoefte geen recht hebben op een plek in een verzorgingstehuis. Het gevolg is dat de groep zelfstandig wonende ouderen snel groeit. Juist die groep blijkt eerder slachtoffer te worden van de gevolgen van een brand. Ouderen blijken vaak niet in staat tijdig te vluchten, bijvoorbeeld doordat ze zijn aangewezen op een traplift, een rollator of een ander hulpmiddel. Het splitsen van de woon- en zorgkosten betekent een toenemend risico voor de brandveiligheid. Zeker wanneer het gaat om brandveiligheid van woonruimte van zelfstandig wonende ouderen is een woningsprinklerinstallatie een reële optie.

Gelijkwaardige oplossin
Bouwkundige gelijkwaardigheid is, als rechtstreeks effect, niet te bereiken met een woningsprinklerinstallatie. Gelijkwaardigheid is wel aangetoond en geaccepteerd voor de prestatie-eis voor ontvluchting, zoals gesteld in het Bouwbesluit. De wettelijk verplichte rookmelders mogen niet vervallen, deze waarschuwen in veel gevallen de bewoners tijdig.
Met een ‘vrijwillige’ keuze voor een woningsprinklerinstallatie neemt de bewoner zelf zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Maar de installatie kan ook ingezet worden als compensatie voor andere maatregelen. In de praktijk zien we voorbeelden waarbij de 2e vluchtweg vervallen kan, omdat de individuele woningen voorzien zijn van installaties. Ook blijkt de installatie te gebruiken als compensatie voor eisen bij effectieve brandbestrijding, zoals een lange opkomsttijd van de brandweer, onvoldoende bluswater, onvoldoende bereikbaarheid door de brandweer en wanneer sprake is van een complex gebouw. 

Schadevermindering
Als indirect gevolg van het in werking treden van een sprinkler, wordt een brand vroegtijdig gedetecteerd en onder controle gehouden. De brand ontwikkelt zich niet verder en zal daardoor minder schade veroorzaken. Deze vermindering is substantieel en volgens een Amerikaanse studie is de schade dan nog slechts 5% ten opzichte van een onbeveiligde situatie. Bij correctie van dit getal naar de Nederlandse situatie is dit effect minder, maar wel substantieel. Nederlandse woningen worden gebouwd van minder brandbare materialen, waardoor een brandhaard zich minder snel kan ontwikkelen. Anderzijds is een lichte toename van het schadebedrag te herkennen in de statistieken (bron: CBS). Hierdoor is het van belang om bij het vertalen van de buitenlandse studies ook het aspect tijd mee te nemen.

 

Document acties